ชื่อ ณัฐสิทธิ์ หมื่นศักดิ์ดา

ชื่อเล่น เบล

อาหารที่ชอบ ข้าวคลุกกะป

งานอดิเรก ฟังเพลง นอน

เพลงที่ชอบ เพลงหน่วง

อายุิ 15 ปี

ส่วนสูง 168