ทรงกลม (Sphere) คือ ทรงสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบและจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่าง

       จากจุดหนึ่งเป็นระยะทางเท่ากันเรียกว่า ทรงกลม เราเรียกจุดคงที่นั้นว่าจุดศูนย์กลาง

       ของทรงกลมและระยะทางที่เท่ากันนั้นเรียกว่า รัศมีของทรงกลม

 

       จุดคงที่นั้นเรียกว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลม

        ระยะที่เท่ากันนั้นเรียกว่า รัศมีของทรงกลาง

 

จุดคงที่ เรียกว่า จุดศูนย์กลาง

ระยะทางที่เท่ากัน  เรียกว่า   รัศมี