ชื่อ-นามสกุล
น.ส.นนฑกานต์ ประเสริฐสุข
ชื่อเล่น
เฟิร์น
วัน/เดือน/ปี เกิด
18 มิถุนายน 2540
เพศ
หญิง
สิ่งที่ชอบทำ
ทำอาหาร
สัตว์ที่ชอบ
สุนัข,แมว,กระต่าย
สีที่ชอบ
สีเขียว,สีฟ้า,สีชมพูด
เพื่อนสนิท
กรีน กัน คิว ทราย ฟ้า อ้ม เตย
งานอดิเรก
วาดรูป ฟังเพลง