นางวาลี เป็นตัวละครที่มีปัญญาอย่างหาตัวจับได้ยาก ทั้งคำพูดและการกระทำของนางต่างสนับสนุน

ความเฉลียวฉลาดได้เป็นอย่างดี  แม้นางจะมีรูปกายที่ไม่น่าพิสมัยจนอายุย่างสามสิบสี่แล้วก็ไม่มีชายใดปรารถนา

แต่งงานด้วยแต่เพราะมีเชื้อสายพราหมณ์จึงได้เรียนรู้ศิลปวิทยาการมา นางจึงเชื่อว่าตนจะเป็นสนมเอกของพระอภัยมณี

        ได้ด้วยเชื่อมั่นในสติปัญญาของตน