นางสีดา เป็นตัวละครเอกจากเรื่องรามเกียรติ์ โดยเป็นบุตรสาวของทศกัณฐ์กับนางมณโฑ 
และเป็นเมียของพระรามเมื่อนางสีดาเจริญถึงวัยอันควรแล้วท้าวชนกพระบิดาคิดจะจัดพิธีสยุม
พรให้นางสีดาพระธิดา จึงได้ป่าวประกาศหาผู้ที่จะสามารถยกธนูโมลีหนักพันแรงคนยกได้ ถ้าผู้ใดทำได้จะยกนางสีดาให้อภิเษกในครานั้นมีเจ้าชายหนุ่มสองพระองค์นามว่าพระรามและ
พระลักษมณ์อยู่ร่วมด้วยพระรามจึงมีพระดำริจะลองยกธนูโมลีนั้นดูแต่ทันใดนั้นเองพระ ราม
ได้จ้องมองผ่านม่านพบกับนางสีดาที่นั่งอยู่อีกฝั่ง ด้วยบุพเพสันนิวาสทำให้ทั้งสองมีใจรักภัก
ดีต่อกันทันทีธนูโมลีนั้นมีเพียงพระรามและพระลักษมณ์ที่ยกได้แต่พระลักษมณ์ทราบดีว่าพระ
รามและนางสีดามีใจต่อกันจึงแสร้งทำป็นยกธนูไม่ขึ้น ในที่สุด
นางสีดา และพระลักษมณ์ที่ขอติดตามไปด้วยจึงออกไปผจญความทุกข์ยากในป่า ทำให้สุด
ท้ายท้าวทศรถก ตรอมใจตายพระราม และนางสีดาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแม้ไม่มีทรัพย์สม
บัติมากมาย จนกระทั่งวันหนึ่งนางสำมนักขายักขิณีม่ายน้องสาวทศกัณฐ์มาเห็นรูปโฉมพระราม
ก็หลงรักเกี้ยวพาขอพระองค์เป็นสวามีแต่พระรามปฏิเสธเพราะมีนางสีดาอยู่แล้วนางสำมนักขา
โกรธจึงด่าทอทุบตีนางสีดาพระลักษมณ์โมโหจับนางสำมนักขาตัดหูตัดจมูกแล้วปล่อยไปนาง
สำมนักขาแค้นเคืองไปฟ้องพี่ชายของตนพร้อมกับพรรณาความงดงามของนางสีดาให้ทศกัณฐ์
์ฟังจนทศกัณฐ์อยากได้ในตัวของนางสีดาทศกัณฐ์สั่งให้มารีศแปลงเป็นกวางทองไปล่อหลอก
พระรามพระลักษมณ์ออกจากอาศรมแล้วตนเองก็ไปลักพาตัวนางสีดามาอยู่ที่สวนขวัญ
กรุงลงกา
ลักษณะและสี
สีนวลจันทร์หรือสีขาวผ่อง ๑ หน้า ๒ มือ มงกุฏนาง สวยมาก