พระลักษมณ์ คือพญาอนันตนาคราชที่ประทับของพระนารายณ์มาเกิด มีกายสีทองเป็นพระโอรสของ
ท้าวทศรถกับนางสมุทรเทวีมีพระอนุชาร่วมพระมารดา คือพระสัตรุตพระลักษมณ์มีความจงรักภักดีต่อ
พระรามมากเมื่อพระรามต้องออกเดินป่าถึง๑๔ปีพระลักษมณ์ก็ได้ติดตามได้วย และยังช่วยออกรบกับ
กองทัพของกรุงลงกา อย่างกล้าหาญ 

พระลักษมณ์ ( พงศ์นารายณ์ - วงศ์กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ) พระลักษณ์ เป็นโอรสของท้าวทศรถ
และนางสมุทรชา มีพระวรกายสีเหลืองดั่งทองทา(เป็นพญาอนันตนาคราชอวตารลงมาพร้อมพระราม) เมื่อครั้งพระรามต้องเสด็จออกเดินดงตามพระประสงค์ของนางไกยเกษีพระลักษณ์ก็ได้ทูลขอตามเสด็จ
ไปด้วย ครั้งแรกพระรามทรงไม่อนุญาต แต่พระลักษณ์ทรงยืนกราน จึงตามเสด็จด้วยความจงรักภักดี ทรงเคียงคู่พระรามเสมอในระหว่างเกิดศึกกรุงลงกา และ เมื่อพระรามต้องเสด็จเดินดงเป็นครั้งที่สอง ก็ได้ทูลขอเสด็จตามไปด้วยอีก ทรงร่วมผจญหมู่มารและเหล่าศัตรูเคียงคู่พระรามมาหลายครั้งหลายครา

ลักษณะและสี
สีทอง ๑ หน้า ๒ มือ มงกุฏเดินหน มงกุฏชัย หรือพระมหามงกุฏ ตอนทรงพรตสวม"ชฎายอดฤษี"