เว็บไซต์ครูวันดี จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
Copyright © 2013 : http://www.kruwan-d.info , All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย นางสาววันดี กุลภัทร์แสงทอง
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
     การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ (การสร้างโฮมเพจ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเทศบาลนครปากเกร็ด


รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม (อันดับ 1)
     กิจกรรมด้านทักษะคอมพิวเตอร์ Home Page ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
     สำหรับผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ (การสร้างโฮมเพจ) ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ เทศบาลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 2
     สำหรับผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ (การสร้างโฮมเพจ) ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และได้เป็นตัวแทนภาคกลางเข้าร่วมแข่งขันต่อในระดับประเทศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับประเทศ)
     สำหรับผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ (การสร้างโฮมเพจ) ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี