ความสำคัญของหนังสือรับรองเงินเดือน | ข้อมูลบนเอกสารรับรองเงินเดือน

ใบหนังสือรับรองเงินเดือนใช้ทำอะไรได้บ้าง

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงานหลายคนมีงานประจำทำให้มีรายได้อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน ในช่วงสิ้นเดือนทุกคนก็จะได้รับเงินเดือนพร้อมกับสลิปเงินเดือนซึ่งภายในจะมีการแจกแจงข้อมูลหรือรายละเอียดว่าในแต่ละเดือนมีรายการรับและรายการหักรวมถึงยอดเงินสุทธิเท่าไหร่ บางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า “เอกสารรับรองเงินเดือน”และอาจจะเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าใบหนังสือรับรองเงินเดือนแตกต่างกับสลิปเงินเดือนอย่างไรและแท้จริงแล้วหนังสือรับรองเงินเดือนนั้นคืออะไรกันแน่ 

ใบหนังสือรับรองเงินเดือนขอได้จากไหน

ใบหนังสือรับรองเงินเดือน มีความสำคัญมากสำหรับพนักงานบริษัทและพนักงานประจำเพราะหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นเอกสารสำคัญที่ทางบริษัทจะออกให้กับพนักงานที่ขอ แบบใบรับรองเงินเดือนกับทางฝ่ายบุคคลเพื่อนำไปใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการขอกู้สินเชื่อนั่นเอง

ความสำคัญของใบหนังสือรับรองเงินเดือนมีไว้ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบเป็นหลักฐานแสดงถึงเงินรายได้หรือหลักฐานทางการเงินสำหรับผู้ที่ต้องการขอกู้สินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขอกู้ซื้อบ้าน ซื้อรถหรือการทำบัตรเครดิตก็ต้องใช้ใบหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นเอกสารประกอบการสมัครทั้งสิ้น

ใบหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นเอกสารรับรองเงินเดือนว่าพนักงานคนนี้ได้ทำงานที่บริษัทนี้จริงและในแต่ละเดือนมีค่าตอบแทนที่ได้จากบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าไหร่นั่นเอง ทางสถาบันการเงินก็จะมีการพิจารณาเอกสารรับรองเงินเดือนเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าผู้สมัครสินเชื่อมีความสามารถในการชำระหนี้มากน้อยเพียงใด โดยปกติแล้วพนักงานบริษัทจะสามารถขอใบหนังสือรับรองเงินเดือนได้ทั้งจากแผนกบุคคลโดยตรงหรือบางที่จะให้พนักงานสามารถขอ หนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์ได้ในเว็บไซต์ขององค์กรด้วย

ใบหนังสือรับรองเงินเดือนมีหน้าตาเป็นอย่างไร

รูปแบบหนังสือรับรองเงินเดือนของแต่ละบริษัทก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันอาจจะแตกต่างกันได้บ้างแต่โดยรวมแล้วตัวอย่าง แบบหนังสือรับรองเงินเดือนของทุกบริษัทก็จะประกอบด้วยชื่อและที่ตั้งบริษัท หมายเลขโทรศัพท์บริษัทและรายละเอียดรับรองว่าบุคคลผู้นั้นที่มี ชื่อ-นามสกุลดังกล่าวเป็นพนักงานของบริษัทนั้นๆจริงและมีเงินเดือนจำนวนเท่าไหร่โดยจะต้องลงวันที่ที่ออกใบหนังสือรับรองเงินเดือนพร้อมทั้งมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจในการลงนามเซ็นกำกับในส่วนท้ายของเอกสารด้วย ผู้มีอำนาจลงนามอาจจะเป็นหัวหน้าแผนกบุคคลหรือเจ้าของบริษัทก็ได้ ที่สำคัญจะต้องมีตราประทับของบริษัทนั้นๆด้วย ซึ่งตัวอย่างใบรับรองเงินเดือนที่ขอผ่านทางออนไลน์และขอด้วยตัวเองที่แผนกบุคคลก็จะมีหน้าตาไม่ต่างกันมากนัก

อย่างไรก็ตามหนังสือรับรองเงินเดือนมีอายุการใช้งานที่จำกัด โดยปกติแล้วหนังสือรับรองเงินเดือนที่ใช้เพื่อยื่นขอสินเชื่อและขอวีซ่าจะมีอายุไม่เกิน 1 เดือนหลังจากออกเอกสารและหนังสือรับรองเงินเดือนที่ใช้เพื่อยื่นในหน่วยงานราชการจะมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

ดังนั้นเมื่อมีการออกใบหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วก็ควรจัดสรรเวลาที่จะนำไปใช้ให้ดี อย่าลืมว่าหนังสือรับรองเงินเดือนเมื่อออกแล้วก็มีวันหมดอายุเช่นกัน

Scroll to Top