รีไฟแนนซ์บ้านออมสิน

รีไฟแนนซ์บ้านออมสิน

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร)
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด (เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 110 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินดอกเบี้ยถูกมาก

อัปเดตล่าสุดรีไฟแนนซ์บ้านออมสินพร้อมรายละเอียดสำคัญน่ารู้

สำหรับใครที่กำลังมองหาธนาคารเพื่อต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารออมสินก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะการรีไฟแนนซ์บ้านออมสินสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์และข้อเสนอต่างๆได้มากมาย ไม่ว่าจะด้วยวงเงินของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านหรือเคหะก็สามารถเขาถึงและอนุมัติได้สูงสุดถึง 110% ของราคาประเมินสินทรัพย์เลยทีเดียว และที่สำคัญวงเงินดังกล่าวนี้สามารถขอเพิ่มเติมได้โดยจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานอีกด้วย ซึ่งในบางธนาคารนั้นหากจำเป็นต้องขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านและได้รับวงเงินเพิ่มเติมก็ไม่สามารถทำได้ หรือหากสามารถทำได้ก็จำเป็นต้องขอสินเชื่ออีกประเภทควบคู่กัน จากข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้การรีไฟแนนซ์บ้านออมสินมีความโดดเด่นและน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าธนาคารอื่นเลยก็ว่าได้

ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านออมสินผ่อนได้นานสุดกี่ปี

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าการรีไฟแนนซ์บ้านออมสินนั้นสามารถเข้าถึงวงเงินได้สูงสุด 110% ของราคาประเมินสินทรัพย์ก็จริง แต่ในแง่ของการผ่อนชำระเราต้องดูว่าสินเชื่อรีไฟแนนซ์ออมสินที่เราได้ขอมานั้น เป็นการขอในวงเงินเพิ่มเติมหรือไม่ หากขอในวงเงินเพิ่มเติมการผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านออมสินก็จะแบ่งออกตามวัตถุประสงค์ของแต่ละประเภท ซึ่งระยะเวลาของการรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินสามารถแบ่งส่วนวัตถุประสงค์ในการผ่อนชำระได้ทั้งหมด 3 วัตถุประสงค์ดังนี้

 1. ใช้เพื่อการไถ่ถอนการจดจำนองกับธนาคารอื่นที่ได้ทำการขอสินเชื่อบ้านไว้ในก่อนหน้า หากใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว สามารถผ่อนชำระการรีไฟแนนซ์บ้านออมสินประเภทไถ่ถอนได้นานสูงถึง 40 ปี 
 2. กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นค่าประกันต่างๆ สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 30 ปี
 3. กรณีใช้เพื่ออเนกประสงค์ในการดำรงชีพหรืออุปโภคและบริโภค สามารถผ่อนได้ไม่เกิน 40 ปี

อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านออมสินคิดอัตราดอกเบี้ยอย่างไรตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

ในแง่ของอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านที่ธนาคารออมสินกำหนด ปัจจุบันแบ่งประเภทการคิดอัตราดอกเบี้ยตามเชื่อเคหะให้เป็นประเภทเดียวกับรีไฟแนนซ์บ้านออมสิน ซึ่งสามารถแบ่งดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านออกเป็นทั้งหมด 2 ประเภทได้แก่ 

กู้ในกรณีทำประกันเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อคิดดอกเบี้ย

 • ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 เป็น MRR – 2.755 ต่อปี
 • และตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิดดอกเบี้ยเป็น MRR – 1.250 ต่อปี

กรณีกู้แบบไม่ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (หรือก็คือการกู้แบบรีไฟแนนซ์บ้านออมสินธรรมดา)

  • ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 เป็น MRR – 2.255 ต่อปี
  • และตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิดดอกเบี้ยเป็น MRR – 0.750 ต่อปี

อย่างไรก็ตามสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ดอกเบี้ยในการรีไฟแนนซ์บ้านออมสินปี 2566 หรือปี 2023 ยังคงต้องรอให้ทางธนาคารทำการอัปเดตข้อมูลใหม่อีกครั้ง

รวมตำถามเพิ่มเติมก่อนการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

 • รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร

การรีไฟแนนซ์บ้านคือการขอสินเชื่อบ้านกับธนาคารแห่งใหม่หรือธนาคารเก่าเพื่อนำวงเงินที่ได้ใหม่มาโป๊ะวงเงินที่ค้างอยู่กับธนาคารเก่า โดยได้รับข้อเสนอใหม่ตามโปรโมชั่นของธนาคารในแต่ละปี

 • ผ่อนบ้านกี่ปีถึงจะรีไฟแนนซ์ได้

การรีไฟแนนซ์บ้านออมสินหรือกับธนาคารอื่นจำเป็นต้องผ่อนบ้านไปแล้ว 3 ปีจึงจะทำการรีไฟแนนซ์บ้านได้

 • รีไฟแนนซ์บ้านออมสินใช้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

เป็นลูกค้าผู้ฝากเงินแบบเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน

มีสัญญากู้เงินประเภทที่อยู่อาศัยกับธนาคารอื่น

ประวัติการชำระหนี้ในช่วง 1 ปีย้อนหลังไม่ผิดนัดชำระหนี้เลย

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 3.99% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 3 แสนบาท
สินเชื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการเรียบร้อยแล้ว
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่กำмหนด
สมัคร krungthai travel card ดีอย่างไรเช็คเลย!
Scroll to Top