เว็บไซต์ครูวันดี จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
               ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver โปรแกรม Adobe Dreamweaver เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยในการสร้างเว็บไซต์และเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ตัวโปรแกรมสามารถตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดี เช่น การออกแบบ สร้าง บริหารจัดการเว็บไซต์ และยังมีอินเทอร์เฟสต่าง ๆ ที่สามารถช่วยในการสร้างเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/วิธีการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์

          1. ศึกษาคู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อทำความเข้าใจก่อนการเข้าใช้บทเรียน
          2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้ก่อนเรียน
          3. ศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver ให้ครบทั้ง 10 บทเรียน พร้อมทำใบงาน/ใบกิจกรรม เพื่อประเมินตนเอง
          4. หากไม่เข้าใจบทเรียน สามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียน เพื่อทบทวนบทเรียนได้อีกครั้ง
          5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินความรู้หลังเรียน
          6. บทเรียนออนไลน์ มีความยืดหยุ่นในเรื่องของสถานที่และเวลา ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้ตามความต้องการ

เนื้อหาบทเรียน มี 10 บทเรียน ดังนี้

          1. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์
          2. แนะนำโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
          3. การสร้างเว็บเพจและเว็บไซต์
          4. การใส่ข้อความลงในเว็บเพจ
          5. การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ
          6. การใส่ตารางลงในเว็บเพจ
          7. การเชื่อมโยงระหว่างเว็บ
          8. การออกแบบเว็บเพจด้วยเฟรม
          9. การเพิ่มลูกเล่นลงในเว็บเพจ
          10. การเผยแพร่เว็บไซต์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์
          2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
          3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเว็บไซต์
          4. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการใส่ข้อความลงในเว็บเพจ  
          5. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ
          6. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการใส่ตารางลงในเว็บเพจ
          7. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างเว็บ
          8. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการออกแบบเว็บเพจด้วยเฟรม
          9. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการเพิ่มลูกเล่นและมัลติมีเดียลงในเว็บเพจ
          10. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการเผยแพร่เว็บไซต์สู่อินเทอร์เน็ต

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver ในเว็บไซต์นี้ ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ขอขอบคุณสำหรับข้อความ รูปภาพ เสียง และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ รายละเอียดของจอภาพที่เหมาะสม 1024 x 768 Pixels ทดสอบโดยใช้โปรแกรม Google Chrome 10, Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 4.0

Copyright © 2013 : http://www.kruwan-d.info , All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย นางสาววันดี กุลภัทร์แสงทอง
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
Update : 22 พ.ย. 56
พื้นที่ผิว

กีฬาฟุตซอล
ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

ทรัพยากรดิน

ท่องเที่ยวจังหวัดตราด
คำอวยพรในโอกาสพิเศษ

สกุลเงินในกลุ่มอาเซียน

การแต่งกายในกลุ่มอาเซียน
ชุดประจำชาติในอาเซียน

ดอกไม้ประจำชาติ

กีฬาเซปักตะกร้อ
ตัวละครในรามเกียรติ์

นางในวรรณคดี
          จากการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver นักเรียนสามารถจัดทำเว็บไซต์เพื่อนำเสนอผลงานของตนเอง (เว็บไซต์ของใครบ้าง ลองคลิกเข้าชมได้นะคะ)