เว็บไซต์ครูวันดี จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver ในเว็บไซต์นี้ ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ขอขอบคุณสำหรับข้อความ รูปภาพ เสียง และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ รายละเอียดของจอภาพที่เหมาะสม 1024 x 768 Pixels ทดสอบโดยใช้โปรแกรม Google Chrome 10, Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 4.0

Copyright © 2013 : http://www.kruwan-d.info , All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย นางสาววันดี กุลภัทร์แสงทอง
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
Update : 22 พ.ย. 56
พื้นที่ผิว

กีฬาฟุตซอล
ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

ทรัพยากรดิน

ท่องเที่ยวจังหวัดตราด
คำอวยพรในโอกาสพิเศษ

สกุลเงินในกลุ่มอาเซียน

การแต่งกายในกลุ่มอาเซียน
ชุดประจำชาติในอาเซียน

ดอกไม้ประจำชาติ

กีฬาเซปักตะกร้อ
ตัวละครในรามเกียรติ์

นางในวรรณคดี
          จากการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver นักเรียนสามารถจัดทำเว็บไซต์เพื่อนำเสนอผลงานของตนเอง (เว็บไซต์ของใครบ้าง ลองคลิกเข้าชมได้นะคะ)
               สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารต่าง ๆ ประกอบด้วยคู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver และใบงาน/ใบกิจกรรม ซึ่งไฟล์เอกสารดังกล่าวเป็นไฟล์ .PDF (ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมประเภท PDF ให้ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตค่ะ)

คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์

          - คลิก เพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์


ใบงาน/ใบกิจกรรม

          ให้ผู้เรียนดาวน์โหลดใบงาน/ใบกิจกรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสตรวจสอบตนเองในการเรียนของแต่ละบทเรียน และผู้สอนก็สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

          - ใบงาน/ใบกิจกรรมที่ 1

          - ใบงาน/ใบกิจกรรมที่ 2

          - ใบงาน/ใบกิจกรรมที่ 3

          - ใบงาน/ใบกิจกรรมที่ 4

          - ใบงาน/ใบกิจกรรมที่ 5

          - ใบงาน/ใบกิจกรรมที่ 6

          - ใบงาน/ใบกิจกรรมที่ 7

          - ใบงาน/ใบกิจกรรมที่ 8

          - ใบงาน/ใบกิจกรรมที่ 9

          - ใบงาน/ใบกิจกรรมที่ 10


          หมายเหตุ ในแต่ละบทเรียนก็สามารถดาวน์โหลดใบงาน/ใบกิจกรรม ได้จากหน้าเว็บที่มีสัญลักษณ์ ดังรูปด้านล่างนี้ค่ะ


สู้ ๆ นะคะ