เว็บไซต์ครูวันดี จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
Update : 21 พ.ย. 57
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver

       โปรแกรม Adobe Dreamweaver เป็นหนึ่งในโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากความครบครันของตัวโปรแกรมที่ช่วยให้นักสร้างและพัฒนาเว็บไซต์นั้น ทำงานได้อย่างมีระบบ และสร้างเว็บไซต์ได้ตรงตามที่ออกแบบไว้อย่างง่ายดาย

เนื้อหามีทั้งหมด 10 บทเรียน ดังนี้
     1. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์
     2. แนะนำโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
     3. การสร้างเว็บเพจและเว็บไซต์
     4. การใส่ข้อความลงในเว็บเพจ
     5. การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ
     6. การใส่ตารางลงในเว็บเพจ
     7. การเชื่อมโยงระหว่างเว็บ
     8. การออกแบบเว็บเพจด้วยเฟรม
     9. การเพิ่มลูกเล่นลงในเว็บเพจ
     10. การเผยแพร่เว็บไซต์

ผลจากการเรียนรู้ (เกียรติบัตร/รางวัล)
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver ในเว็บไซต์นี้ ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ขอขอบคุณสำหรับข้อความ รูปภาพ เสียง และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ รายละเอียดของจอภาพที่เหมาะสม 1024 x 768 Pixels ทดสอบโดยใช้โปรแกรม Google Chrome 10, Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 4.0

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
     การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ (การสร้างโฮมเพจ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเทศบาลนครปากเกร็ด

รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม (อันดับ 1)
     กิจกรรมด้านทักษะคอมพิวเตอร์ Home Page ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
     สำหรับผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ (การสร้างโฮมเพจ) ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ เทศบาลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

< ดูทั้งหมด >
          จากการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver นักเรียนสามารถจัดทำเว็บไซต์เพื่อนำเสนอผลงานของตนเอง (เว็บไซต์ของใครบ้าง ลองคลิกเข้าชมได้นะคะ)
ตัวละครในรามเกียรติ์

นางในวรรณคดี
ชุดประจำชาติในอาเซียน

ดอกไม้ประจำชาติ

กีฬาเซปักตะกร้อ
คำอวยพรในโอกาสพิเศษ

สกุลเงินในกลุ่มอาเซียน

การแต่งกายในกลุ่มอาเซียน
ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

ทรัพยากรดิน

ท่องเที่ยวจังหวัดตราด
พื้นที่ผิว

กีฬาฟุตซอล
Copyright © 2013 : http://www.kruwan-d.info , All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย นางสาววันดี กุลภัทร์แสงทอง
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (กู้เงิน,เงินกู้,เงินด่วน)